Wybierz oddział

Program Upowszechnia Sportu Osób Niepełnosprawnych „Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych”

6.07.2023

W okresie od 2 stycznia do 29 grudnia 2023 roku nasz Oddział Regionalny realizuje Program Upowszechnia Sportu Osób Niepełnosprawnych MSiT poprzez projekt: „Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych”, który jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy nr 2023/0110/0082/Sub.C/DS-SN/1/MSa z dnia 2 czerwca 2023r.

Celem projektu jest:

✅ zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia;

✅ wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;

✅ kształtowanie zdrowego stylu życia;

✅ rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika;

✅ tworzenie alternatywnej formy spędzania czasu dla osób niepełnosprawnych;

✅kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku;

✅ podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

#GrajmyRazem

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.