Wybierz oddział

W tym roku zajęcia sportowe dofinansowane z MSiT dobiegają końca...

28.12.2023

... do zobaczenia w na obiektach sportowych w 2024!

W okresie od 2 stycznia do 29 grudnia 2023 roku nasz Oddział Regionalny realizował Program Upowszechnia Sportu Osób Niepełnosprawnych MSiT poprzez projekt pn.: „Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych”, który jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy nr 2023/0110/0082/Sub.C/DS-SN/1/MSa z dnia 2 czerwca 2023r.

Zajęcia prowadzone są w 5 Klubach w 5 dyscyplinach:

 • Piłka nożna
 • Kajakarstwo
 • Lekkoatletyka
 • MATP
 • Tenis stołowy

Główne cele zajęć:

 • Zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia;
 • Wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;
 • Kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • Rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika;
 • Tworzenie alternatywnej formy spędzania czasu dla osób niepełnosprawnych;
 • Kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku;
 • Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za wsparcie finansowe dla naszego Oddziału Regionalnego z Ministerstwa Sportu i Turystyki #GrajmyRazem

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.