Wybierz oddział

Aktualności

19 listopad 2014
Kutno 6 listopada 2014
7 listopad 2014
W dniu 6 listopada w Bełchatowie podpisane zostało porozumienie powołujące do życia nowy Klub Olimpiad Specjalnych
4 listopad 2014
Zduńska Wola 22 października 2014
12 wrzesień 2014
W dniach od 22 do 26 sierpnia, w Bydgoszczy, odbyły się X Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Wzięła w nich udział reprezentacja Łódzkiego Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych, która liczyła 60 osób w tym 47 zawodników i 13 trenerów.

Strony

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.