Wybierz oddział

Projekt DAJ MI SZANSĘ

12.04.2019

Od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2019 r. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Łódzkie organizował w ramach Projektu „Daj mi szansę!” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie umowy nr ZZB/000430/BF/D z dnia 19.05.2017 r., zajęcia sportowe dla 66 beneficjentów - zawodników Olimpiad Specjalnych Oddziału. Zajęcia odbywały się w następujących dyscyplinach: lekka atletyka, tenis, tenis stołowy, badminton, piłka nożna, koszykówka, kajakarstwo, piłka siatkowa zunifikowana i MATP. Uczestniczyli w nich zawodnicy z Łodzi, Sieradza, Piotrkowa Trybunalskiego, Wielunia i Kutna i Opoczna.
Prowadzone zajęcia miały na celu:
1. Wyrównywanie deficytów z zakresu ruchowości i doświadczeń sensorycznych.
2. Naukę i doskonalenie elementów technicznych i umiejętności ich praktycznego zastosowania.
3. Poprawę ogólnej sprawności psychomotorycznej.
4. Wykształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności sportowej, rekreacyjnej i utylitarnej.
5. Kształtowanie poszczególnych cech motorycznych w szczególności szybkości i zwinności poprzez specjalnie dobrane zestawy ćwiczeń kształtujących.
6. Integracja i współpraca w grupie.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.